«»

  1. Медведев пожурил “Сколково” за пропажу кабеля.
  2. Медведев “пожурил” Сколково за пропажу кабеля.
  3. Медведев пожурил Сколково за “пропажу” кабеля.
  4. Медведев пожурил Сколково за пропажу “кабеля”.
  5. “Медведев” пожурил Сколково за пропажу кабеля.

Выбери правильный ответ, %%username%%.

Comments are closed.